OGLINDA VIEŢII

 

 

Divinul este infinit!

 

 

 

 

Muzica poate îmbunătăți experiența de lectură.

 

  • Info: De către Petruța Pop | Publicat: august 8, 2011
fetele de la capalna

Purtata fetelor de la Căpâlna

Dintre Purtatele de fete de pe Valea Târnavelor, cel mai spectaculos şi emoţionant dans este cel al fetelor de la Căpâlna. Ovidiu Bârlea în „Eseu asupra dansului popular românesc” include acest dans în clasa „jocului de grup alcătuit numai din fete”, citându-l pe folcloristul Ilarion Cocişiu, care întâlneşte acest dans în fostul judeţ Târnava Mare, între cele două războaie mondiale.O mărturie din 1789 atestă şi pe Valea Mureşului, în apropierea Orăştiei, acest dans. Într-o carte de poezii ungureşti, tipărită în 1789, Abraham Barcsay, vorbind de copilăria printre românii din această zonă, îşi aminteşte cu nostalgic de Bătuta fetelor române, care trebuie să fie similară cu cel cunoscut azi sub acelaşi nume.

De această dată, jocul e un fecioresc femeiesc, subordonat întru totul dimensiunilor feminine. Fetele, în sir strâns, păşesc una după alta, cu mâna pe umărul celei din faţă, pentru ca, după câţiva paşi să se oprească, iar după o scurtă pauză, aceeaşi plimbare e reluata.

Imagine preluata dupa enciclopedia Wikipedia.

Dar pe cât e de simplă, pe atât se vădeşte de ostentativ şi nicăieri mândria feminină, în marginile îngăduite de discreţia lor caracteristică, nu este mai puternic scoasă la lumină. Concomitent, jocul capătă o măreţie cu atât mai stranie, cu cât elementele componente sunt neaşteptat de simple. Bătuta fetelor sau Purtata fetelor pare sortită să demonstreze cum, prin mijloace atât de simple se pot obţine efecte puternice, jocul creând o atmosferă aparte. Secretul pare a sta în acele pauze neaşteptat de elocvente, care suprimă monotonia plimbării informe, cât şi în strigăturile cântate în cor, care dau o imagine vie a horelor greceşti de fete, fapt transmis de picturile de pe unele vase.

Vom observa în descrierea făcută de folcloristul Ovidiu Bârlea, în „Eseu asupra dansului popular românesc”, Purtata fetelor de la Căpâlna este la prima vedere un dans atât de simplu: fetele, cu paşi simpli, marchează în mişcarea lor coregrafică spirale, linii şerpuite şi cercuri, care nu-şi unesc niciodată capetele. Acest dans este cunoscut astăzi şi sub denumirea de Purtatele de drăguţ. Fetele, una lângă alta, se ţin foarte strâns, încolăcindu-şi braţele pe după cot şi, într-un mare cerc, pornesc cu paşi bine ritmaţi, cântându-şi singure melodiile respective. Jocul decurge când lin, când repede, de la stânga spre dreapta, înainte sau înapoi, legănat sau cu o ţinută dreaptă şi, de multe ori, pe fraze inegale. Foarte interesant şi de un mare farmec sunt cântecele fetelor care acompaniază jocul. Textele lor vorbesc în special de dragoste şi sunt create chiar de fete:


„Io-s în deal şi badea’n şesu

Şi mi-l cunosc de pe mersu’

Şi-are mersu’ legănatu’

Cu dragoste-amestecatu’

Badeo, spiculeţ de grâu

Mult am vrut să nu te ştiu

Că de când te ştiu pe tine

Nu-mi mai trebe’ altu-n lume

Numai tu, bădiţo, tu

Altul bade, nu şi nu”.


Prima fată are o responsabilitate foarte mare. Ea va fi cea care va da tonul melodiei şi care va conduce şirul de fete. Acest loc nu poate fi ocupat de orice fată, ea trebuie să ştie atât mişcările coregrafice, cât şi melodia foarte bine. O dovadă a vechimii acestui dans ne oferă şi faptul că dansul nu este însoţit de acompaniamentul instrumental, fetele fiind cele care impun linia melodică prin acel lait-motiv melodic: „la, la, la, la, la, la, la, la…”.

Ca orice grupare feminină, şi acest dans trebuie pus în directă relaţie cu misterul fertilităţii. Structura dansului are elemente ce trimit la un rit de fertilitate. Am putea chiar să considerăm această Purtată drept un dans colectiv prin care, în societăţile arhaice se marca sfârşitul perioadei de iniţiere a unui număr de fete. Cele mai semnificative în încercarea noastră de descoperire a sensului acestui dans sunt formele coregrafice cu care dansul operează, şi anume, linia pe orizontală şi spirală. Linia orizontală ne trimite la simbolismul pământului, fiind un semn al apropierii dansului de un rit agrar. Linia se transformă apoi în spirală, care a fost considerată, în general, „un puternic simbol de fertilitate şi a fost asociat cu uterul”, dar şi cu fazele lunii sau ale Soarelui.

Acest dans ne trimite la structura de ceată, care avea în societăţile de tip arhaic şi tradiţional o funcţie foarte importantă în respectarea ordinii şi regulilor comunităţii. Acest fapt este susţinut şi de prezenţa conducătorului de ceată, în ipostaza fetei ce conduce acel şir. Acest lucru este demonstrat cu precădere de faptul că majoritatea riturilor agrare sunt performate de către femei. Mersul fetelor seamănă foarte mult cu unduirea unui val, iar spirala reconstituie acea formă a cercurilor concentrice ce trec unele prin altele, pe care o regăsim şi în mişcarea valurilor.

Dintre Purtatele de fete de pe Valea Târnavelor, cel mai spectaculos şi emoţionant dans este cel al fetelor de la Căpâlna. În interiorul descrierii dansului, am vorbit pe parcursul a trei ediţii despre acea măreţie ostentativă a performerilor, care se subordonează în totalitate ideii de participare conştientă la un act ritualic cu funcţii bine marcate. Şi acest dans se dovedeşte a fi o formă de manifestare sincretică, îmbinând într-un tot armonios gestul, ritmul, cuvântul şi simbolul. Gesturile şi ritmurile ne redescoperă sensurile unui mit construit pe baza mai multor forme de cult implicate: agrar, solar, selenar, acvatic. Am putea defini acesta ca Mit al Călătoriei iniţiatice, ce presupune în mod obligatoriu depăşirea unui labirint. Strigăturile performate astăzi pe parcursul întregului dans ne trimit mai mult la un rit de iniţiere premaritală. Cu toate acestea, multe dintre cuvintele implicate pot fi încadrate între simbolurile Spaţiului şi Timpului: deal, vale, mers, legănat.Revenim asupra rolului pe care îl au în stabilirea sensului formele coregrafice şi muzicale implicate. Toate formele geometrice nu sunt altceva decât modalităţi de reflectare a Omului asupra mediului înconjurător în încercarea lui de a da sens tuturor elementelor care îl înconjoară şi în încercarea lui de a-şi determina locul în acest întreg.

  • Autor: Victory Gladys

Spiritualitatea profundă, unică, credința în Dumnezeu a neamului românesc îl va susține acum și întotdeauna!

Dragi Cititori

Materialele postate în acest site sunt protejate prin drepturile de autor.

În prezent, în România, dreptul de autor este reglementat prin Legea nr. 8 din 1996  privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată și completată.

Notă: Materialele expuse pe site (cu sursele aferente), reprezintă punctul nostru de vedere. Prin expunerea acestora nu dorim să incităm la ură sau discriminare. Invităm ca fiecare cititor să își utilizeze propria percepție, intuiție și discernământ.

Vă mulțumim, vă dorim o survolare  plăcută a articolelor postate pe site!

Colectivul de redacție.

Despre libertate

libertate

Am scris acest material despre starea de LIBERTATE, ca urmare a propriilor trăiri și concepții, care sunt unice. Daca sunt asemănări cu alte relatări în acest sens, ele demonstrează doar viziuni asemănătoare asupra acestui subiect. Nu doresc să plagiez pe nimeni, ci doar să îmi exprim viziunea…în mod LIBER! În materialele anterioare pe care le-am postat am scris despre curaj și despre frică, iar acum am adăugat și libertatea în această triadă, ca fiind indispensabilă – condiția principală a umanității noastre. Astfel, o să dezvolt acest subiect atât de drag mie.

NOȚIUNEA DE LIBERTATE, conform DEX ”, reprezintă „Posibilitatea de acțiune după propria voință sau dorință, independență” .  

Prin extensie, dreptul de a dispune de propria ființă, de a putea lua decizii legate de viață, profesie, alegerea liberă a modului în care ne manifestăm în societate (desigur, conform unor standarde morale și etice).

  • Autor: Victory Gladys

Globalizarea forțată, un mod de a domina lumea?

globalizare fortata
  • Citat: ”Pentru orice realizare, primul pas este curajul.” | Johann W. Goethe

Noi,  poporul român, trăim de milenii în frumoasa și unica noastră țară, în spațiul nostru bine stabilit de granițe și unitate lingvistică, spirituală, culturală, cât și alături de alte popoare, națiuni, alcătuind un mozaic multietnic, multicultural și fascinant prin diversitatea sa! Planeta albastră este casa noastră, a tuturor, dăruind fiecăruia locul în care fiecare ființă umană își gasește locul și menirea în poporul, neamul, care sunt  cele mai indicate și necesare pentru evoluția sa pe multiple planuri.

  • Autor: Victory Gladys

Istoria altfel - Sufletul neamului românesc

suflet romanesc
  • Motto: ''Întreaga istorie a românilor vorbește despre starea de genialitate a acestui neam omenesc. Identificarea cu esența înțelepciunii Kogayonului - muntele sacru al dacilor liberi, este cea care ne-a permis să ne păstrăm până în ziua de astăzi identitatea națională. Aceasta este condiția de geniu a nației române!''

Au existat un Eminescu, un Densușianu, un Brâncuși, un Eliade, precum și mulți alții, care au fost plenar conștienți de imensul potențial regenerator-spiritual care se află ascuns ca o taină a nemuririi noastre, chiar în comuniunea profundă cu Sufletul Neamului și cu înțelepciunea eliberatoare pe care au manifestat-o strămoșii noștrii. ” Autor necunoscut.

  • Autor: Victory Gladys

Copyright © 2023 Oglinda Vietii. Toate drepturile rezervate.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Cookies functional
Sesiune
Vizita
Accept
Decline