OGLINDA VIEŢII

 

 

Divinul este infinit!

 

 

 

 

Muzica poate îmbunătăți experiența de lectură.

 

Magia dansurilor românești…..  un vast  capitol  care se poate extinde pe mulți ani de studiu, interpretări și asocieri cu elemente ezoterice; este o comoară inestimabilă care ne trezește sufletul și mai ales, o verigă importantă a coeziunii noastre ca neam și țară.

 Astfel am considerat că prezentarea celor mai importante și reprezentative dansuri cum sunt:  Călușul, Ciuleandra, Purtata fetelor dela Căpâlna, Hora Românească… este suficientă (din perspectiva noastră, desigur), deoarece oferă multe elemente unice, pe care le aflăm după o temeinică incursiune în istorie, tradiții populare, în profunzimea sufletului poporului român.

Astfel, prezentăm anumite aspecte legate de simbolismul horelor într-o manieră originală. 

Gladys Victory

SIMBOLISMUL HORELOR

Vom detalia acum elementele specifice.

Hora este un dans tradițional care se realizează în cerc – cuvântul „horă” însemnând roată – cerc ce delimitează un spațiu sacru. Astfel, hora formează un cerc viu. Hora este una dintre cele mai vechi și complexe ritualuri care ține de cultul solar. Pentru noi, ca români, și nu numai, hora reprezintă factorul permanenței, al culturii din zorii istoriei până astăzi. Hora are o puternică încărcătură ludică, muzicală și magică, face parte din manifestarea cultului solar. Este o manifestare comunitar – etnică, de adorare a soarelui, la solstiții și echinocții în special.

Este dans stravechi, în care erau primiți cei mai curați oameni, având multiple valențe spirituale.

De altfel, în timpul dansului rotația dansatorilor crează vortexuri energetice cu un efect foarte special, a căror influență se întind pe o rază nedeterminată, generând efecte benefice, atât în dansatori, cât și în cei care îi pivesc. De altfel am simțit cu toții starea de încântare, bună dispoziție și veselie, de care suntem cuprinși atunci când participăm la aceste evenimente. Aceasta produce foarte rapid armonizarea profundă a ființei urmată de ameliorarea unor boli, afecțiuni socotite incurabile de medicina clasică. 

Până în zilele noastre se mai păstrează în cântecele care se interpreteză la horă trimiteri la vechea simbolistica. Exemplu: ”Asta-i hora mare”, pe care Sofia Vicoveanca a făcut-o celebra și prin glasul ei inconfudabil și trăirea de excepție.

”Asta-i hora mare, leac la suparare,
Cât am fost fatucă, o jucam cu toți pe luncă.
C-asta-i hora veche, joc fara pereche,
Hora-i din străbuni, pentru tineri și batrîni, măi.....

C-așa-i hora mare, lăsata sub soare,
O pastram în satu, cum ne-o fost pe lume datu.
O cinstim cu tății, moșii și nepoții,
Tineri și batrîni, da haidați oameni dragi și buni.”

Versuri preluate din repertoriul Sofiei Vicoveanca. ”Asta-i hora mare”

Iată încă un exemplu al transmiterii tradiției și obiceiurilor: 

”În plan spiritual, asemenea altor comunităţi, s-a dezvoltat un sistem de  credinţe, datini şi tradiţii legate de cultul soarelui. În dependenţă de acest cutumiar, se dezvoltă o mitologie solară, tot mai complexă şi mai sofisticată. În legătură cu cultul soarelui, Romulus Vulcănescu precizează: „Din relatările mitografilor antici, greci şi latini, despre daci şi daco-romani, ca şi din descoperirile arheologilor români, reiese că acest cult al soarelui s-a format pe teritoriul Daciei preistorice, înainte de etnogeneza dacă şi s-a dezvoltat după această etnogeneză la daci şi mai apoi la daco-romani, pentru a se menţine la protoromâni”. Sub influenţa migraţiei indoeuropene, cultul soarelui s-a îmbogăţit şi nuanţat prin spiritualităţi pre-, proto- şi române. Poporul român atribuie soarelui rosturi cosmice, terestre şi lumeşti.”

Unul dintre cele mai complexe şi semnificative rituri ce ţine de cultul solar este hora. Pentru noi, spunea G. Dem. Teodorescu „Hora reprezintă factorul de permanenţă al culturii române în necontenit proces de evoluţie, din preistorie până astăzi”. Nicolae Iorga a plasat originea horei în dansul kolobrismos-ului, pe scurt, al kolo-ului trac. Kolobrismos-ul are corespondenţe în tot spaţiul est şi sud-est european: koro-ul bulgar, kolesca sârbă, morovod-ul rus, colomeica poloneză, choreia greacă, hora românească.”

Anițescu Daniela

Fragment preluat cu acordul autoarei, din volumul în curs de apariție ”Armonii Sonore”

Bibliografie orientativă:

  1. Vasile Lovinescu, Dacia Hiperboreană, Ed. Rosmarin,1996
  2. Mircea Eliade, De la Zamolxe la Gingis-Han, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică,1980
  3. Nicolae Densuşianu, Dacia  Preistorică, Ed Arhetip,2002

  • Autor: Victory Gladys

Spiritualitatea profundă, unică, credința în Dumnezeu a neamului românesc îl va susține acum și întotdeauna!

Dragi Cititori

Materialele postate în acest site sunt protejate prin drepturile de autor.

În prezent, în România, dreptul de autor este reglementat prin Legea nr. 8 din 1996  privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată și completată.

Notă: Materialele expuse pe site (cu sursele aferente), reprezintă punctul nostru de vedere. Prin expunerea acestora nu dorim să incităm la ură sau discriminare. Invităm ca fiecare cititor să își utilizeze propria percepție, intuiție și discernământ.

Vă mulțumim, vă dorim o survolare  plăcută a articolelor postate pe site!

Colectivul de redacție.

Colindele românești – punte de legatură între sacru și profan

colinde ramanesti

Ne află în plin sezon al colindelor…care ne-au călăuzit de-a lungul vieții, din pruncie până când trecem din această lume în cealaltă; fir țesut măiastru din datinile și obiceiurile noastre strămoșești trimis prin viu grai de strămoșii noștri  de mii de ani, urmașilor până în zilele noastre. Am inserat un material pe care îl considerăm adecvat și care oferă explicații despre originea colindelor, la modul general, cât și despre colindele din țara noastră.

  • Autor: Victory Gladys

Semnele vremurilor…. cine le mai poate nega???

apa si foc

Dragi cititori, asistăm la izbucnirea din 2019 a unui conflict, (de data aceasta fără perdea) a cărei miză este însăși supremația, controlul asupra întregii umanități, asupra Pământului însuși! Toate profețiile biblice din Apocalipsa (tradus înseamnă revelație, dezvăluire, și nici decum sfârșitul lumii) apostolului Ioan se împlinesc rând pe rând… Cine credea că generațiile actuale vor trăi aceste vremuri…. apocaliptice???

A trăi pe Pământ în aceste vremuri presupune pentru toți locuitorii planetei albastre un test spiritual major, care va cerne spicul curat de grâu de întunecimea neghinei, care ne va scutura din temelii pe toți, într-o măsură mai mică sau mare; dar pentru NIMENI, REPET, NIMENI , nu va mai fi la fel…. ieșirea din starea de letargie este imperios necesară, iar dacă nu s-a putut cu binele, de bună voie, se face de nevoie, cu sabia deasupra capului, analogic vorbind! Oricum, toți care vom rămâne după această sui generis ”selecție” vom fi eroii, eroinele anonimi/e, dar NICIODATĂ UITAȚI a marii treceri de la întuneric la lumină!

  • Autor: Colectivul de redacție

Continuitatea istorico – lingvistică din Dacia străbună, în zilele noastre

bogatia lingvistica

Publicam câteva aspecte unice, care aduc o nouă perspectivă  despre bogăția lingvistică a poporului român, surprinse de autoarea volumului  ”Armonii Sonore” 

”Am specificat că fiecare națiune are un izvor, o sursă unică  a folclorului și tradițiilor care îi formează unicitatea.  Acestea formează un egregor specific al neamului respectiv, o matrice vibrațional- sonoră care delimitează granițele și susține poporul .  Astfel poziționarea geografică, (latitudine, longitudine,  emisfera sudică sau nordică, deal, câmpie sau munte, apropiere de mare sau deșert  etc), creează o anumită structurare cu o frecvență de vibrație specifică care se reflect în limbaj în primul rând.

  • Autor: Victory Gladys

Copyright © 2023 Oglinda Vietii. Toate drepturile rezervate.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Cookies functional
Sesiune
Vizita
Accept
Decline